Udan

Ora krasa srengenge wis sengisore garis Katulistiwa. Obahe wis marakna ribute angin, gemebyare ombak, penuhe kali nganti tugele wit-witan merga pancaroba, gesering mangsan ketiga mlebu mangsan rendeng lintange wluku wis mulai keton.

Rika pada panginyongan mayuh gagian goli nyambut gawe udan wis mulai niba paculan mulai dikepreki, babadana rantasaana kudi kalawan cukir. Kabeh cancut taliwanda malang malang putung rawe rawe rantas nggawe bumi subur makmur gemah ripah loh jinawi.

Nek dipikir neng carut marute dunya politik tekan ekonomi kabeh merga pancaroba maune akeh wong bodho dadi wong pinter. Nek wong nembe peralihan pancen marakna psikologi kejiwaan ana sing minder ana sing marder. Wong ilmune sithik ngomong akeh sing ngilmune dhuwur wis sering kesel ndisit kabeh mau sing jenenge persaingan.

Ana rame politik pada apriori, jerene sing maju mung golet popularitas padahal wong maju uga kuwe nunjukna sifat ksatria melu neng proses apa sing wis disepakati urip neng tatanan negara yakuwe demokrasi kudu nglalui tahapan kuwe ben ngatur menungsa beda pendapat kuwe kaya ngapa.

Akeh grup gadget mung kanggo ajang debat kaya wong ora duwe pegawean. Anggotane sing ora aktif dianggep sombong utawa ra peduli akeh wong pengin eksis neng media masa ning kegiatane ya mung kaya kuwe kaya wong nembe bae duwe alat komunikasi seneng banget nganggo gaya karo dolanan. Manfaate akhire wong ora tau konsen apa sing neng ngarepe.

Menungsa diajari neng Gusti Allah nek wektu siji liyane kudu dibagi uga dirampungna kabeh sing wis ditetepaken. Ana Subuh, Duhur, Ashar, Maghrib, karo Isya. Angger wonge lewih pinter bisa nambahi wektu tahajud uga liyane. Ning kabeh mau sering diblenjani merga kakehen aktivitas ning ora bisa mbagi ndi sing pokok ndi sing sekunder apa maning tersier.

Rika pada akhire pada gampang emosi merga duwe aktivitas neng njaba ning liwat hape ning angger ana tamu dadi nomer mburi goli nanggepi. Kuwe artine rika pada urung dewasa manfangatna teknologi.

Rika lewih krasa rugi angger ora njawab batir neng alat komunikasi dibanding njawab kanca bathir sing teka. Angger ora komen neng grup kaya ora eksis kaya ora bisa nunjukna sapa inyong sapa rika. Mulane kuwe rika padha banjur kelalen nek jaman kapan bae ndunya esih ana kudune realita sing neng ngarepe sing diprioritasna.

Mangsan udan kiye semana uga mumpung nembe bae mulai, mestine akeh luwangan sing kudu ditutup, akeh selokan sing kudu dijerokna, akeh wit dawa dipangkas ben ora pada semplak, winih disiapna. Rika pada sing numpak motor kudu nggolet mantel siap sedia, busi ketutup knalpot diduwurna mbok banjir. Galengan ditata tandon banyu dibenerna, gendheng dikontrol ben ora pada borot.

Rika pada mulai waspada sing umahe ngisor bukit ngisor gunung pinggir kali. Sewektu-wektu longsor, sewektu wektu banjir bandang bisa bae kedadean. Jalur telpun komunikasi didandani, sing kerja srabutan kudu mulai nata apa sing bisa dilakukna karo ngiyub. Mayuh sedulur nyambut udan karo sipat sipate aja ngasi rahmate gusti Allah malah didadikna alasan ora pada nyambut gawe. Kelilaan.