Sedulur kadhang kabeh kayane wis tau  krungu ribute wong sing nekani wong liya merga  wong sing ditekani gawe pernyataan sing gawe jengkel wong sing nekani. Banjur diributna wong sing krasa kepikiran ngributna karo jenenge persekusi.

Persekusi (bahasa Inggrise persecution) kuwe perlakuan ala utawa  nganiaya karo sistem sing wis direncanakna, neng pribadi utawa kelompok maring kelompok liyane.

Wonge dhewek ngomong sering disatroni. Biasane merga masalah suku, agama, utawa pandangan politik. Persekusi dianggep salah sijine jenis kejahatan kemanusiaan sing di rumusaken neng Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

Dadine penderitaan, pelecehan, penahanan, kewedian, uga trauma bisa dadi sing dijenengi persekusi. Ning mung penderitaan sing berat sing bisa diarani persekusi. Akeh wong dadi salah persepsi merga rumangsane salah, ning golet pembelaan liyane.

Akeh contoh Persekusi sing ana neng dunya, contone The First Crusader taun 1028 mbantai penduduk muslim neng Yerusalem, lanang , wadon , tua, bocah, nganti bayi tekan darahe tekan entho-entho. Rika golet bukune banjur diwaca, Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitanorum.

Persekusi liyane pas jaman Kaisar Frederick ngusir kaum muslim (sekitar 20.000 wong) sekang Sicily (Sisilia), banjur dipindahna meng Lucera taun 1224. Banjur Charles 2 karo  Naples ngancurna kampung muslim neng Lucera. Muslim  dibantai, dikon murtad, didadikna budak, utawa mlayu maring Albania. Bisa diwaca neng buku : Alex Metcalfe, Muslims of Medieval Italy; Julie Anne Taylor, Muslims in Medieval Italy; Norman Dariel, The Arabs and the Medieval Europe.

Esih akeh kedadian Persekusi pembantaian sing dilakukna jaman ganu, merga kekuasaan sing dholim. Kit ganu tekan siki esih akeh persekusi kaya kaum Rohingnya, Uyghur, Bangui, Kashmir, Bulgaria, Bosnia, pembantaian neng Aljazair, pembantaian Libya neng Italia, uga wong Jepang neng China.

Jaman siki winginane ya ana wong sing digebugi merga mbelani utawa nyoblos bupati sing ora disenengi, njotosi tanpa sebab. Lah nek maune wong sing ditekani merga salah ngenyek siji liyane, dudu persekusi, tapi kuwe klarifikasi mung rame-rame, ora marakna mateni. Mung ngeplak, nggoblogna wong sing ngenyek agama, jane dudu persekusi, ning nasehati.

Merga ngeyel banjur dikeplak, kuwe masalah emosional, ora karo struktur. Akeh kedadian pada ditekani gerombolan garong banjur dibante-lah, kuwe jenenge persekusi.

Sebab apa menungsa siki banjur apa-apa digawe undang-undang utawa aturan, merga pancen nggo wates ben ora pada ngliwati apa sing dadi hak kewajibane. Aja ngasi maning wong nyalahna ajaran sing bener, dadi ora marakna ribut. Nggedekna hak azasi menungsa, wonge dhewek malah dadi nglanggar dhewek gawe ribut karo nyalahna menungsa sing lurus dikira ora duwe tepa salira, nganti gawe jargon ora duwe rasa Bhinneka tunggal Ika.

Mayuh sedulur aja pada mung bisa nyacad, pancen wis jamane akhir lagi diwolak-walik. Mayuh puasa, aja ngasi ora dianggep iman lan taqwa neng Gusti Allah. (*)

BAGIKAN