KEMIS BANYUMASAN

Bazar

Wingi pasa Arafah sedulur!? Sedina tok nggo mbusek donga rong taun. Setaun wingi karo setaun ngesuke maning. Kuwe mau wujude Allah SWT tresna uga mikirke makhluke sing jenenge menungsa sing gelem slamet. Ning sing krasa ora butuh ya akeh. Akeh menungsa males ngibadah gusti Allah paham, mulane banjur rika pada diwei dina khusus, wulan khusus, wektu khusus, panggonan khusus sing marakna bisa ngleburna utawa mbusek dosa uga ngijabah dongane.

Rika inyong pada jelas nek tuku apa-apa sering ngenyang utawa golet diskon. Nek wis ana diskon pada regudugan. Wingi ana wektu diskon bazar nggo ngilangna dosa, kuduneĀ  dilaksanakena. Aja apa-apa mengko ndipit apa ngesuk ngesuk terus.

Akeh cara nggawe awak nduwe kehormatan neng ngarepe Gusti Allah nduwe wibawa merga ibadah, ikhlas uga ora nyekutukna Allah ben ora kaya manuk ditibakna sekang langit banjur di damo karo angin banjur remuk. Termasuk uga ngibadah dadi presiden sing manfaat, gubernur sing berkah, bupati sing visioner, camat sing aplikatif, kades sing ngerti detile desane dhewek. Kabeh kuwe bisa nggo dalan cara gawe syiar agamane Allah dadi umara sing bener.

Wingi rika pada kurban mbok? Ora ketang iuran utawa melu nyembeleh mbagi daginge mbantu wong sing pada nyembeleh utawa panitia dadi olih berkahe. Rika pada bisa nunjukna takwa karo Allah senajan mung bisa nyembeleh kewan kurban nganti mili getihe. Rika pada olih daging korbane, rame rame mangan daginge, seneng kumpul keluarga karo kanca bareng.

Kurban sekeluarga siji, nek kurban lewih ya olih nggo shadaqah hukume. Urung sapi siji ya jere olih iuran dibagi pitu. Rika pada kudu nyiapna kuwe taun ngarep uga seteruse nek urung taun siki. Setaun ana 360 dina li gari dibagi nek rega wedhus telung juta, tuli mung sekitar 8300 perak sedina. Ngalahna murahe rega banyu mineral karo rokok mbok. Mayuh pada melu bazare Gusti Allah.

Nek wis biasa pada gelem melu bazare ibadah maring Gusti Allah tuli pada ngemut-emut kapan wektune, ngarep-ngarep kapan tekane, niteni kapan nyiapna niate tuli banjur entheng. Rika padha nguri-uri budhaya gelem, gawe pawai rame, lomba nggo pitulasan greget, nonton filem ngadreng. Masa iya golet ibadah pada emoh padahal pada pengin mlebu suarga. Apa iya bisa?

Sing butuh sandang sapa sing perlu pangan sapa sing butuh papan sapa, kuwe bae dhewek ndhas bisa dadi sikil jerene, arep golet butuh suarga koh karo turu ora tumindak ya rabisa lur. Mumpung ana wektu diskon mayuh pada rame rame nglaksanakna ngibadah.

BAGIKAN